Loading...
Artikelen
GemeentenVoorwoord

Voorwoord door wethouder Corine Dijkstra

Leestijd: 2 minuten

Beste lezer,

Passende jeugdzorg voor kinderen en hun ouders. Als partijen binnen de Werkplaats SAMEN werken we met elkaar aan dit belangrijke doel. Universiteiten, hogescholen, zorgaanbieders en gemeenten, we weten elkaar steeds beter te vinden. Dat is goed. Waar we in de praktijk vaak worden geleefd door de waan van de dag, helpt de werkplaats ons om ruimte te creëren voor innovatie. Met elkaar leveren we belangrijke puzzelstukken om de zorg van morgen te verbeteren.

In de regio Midden-Holland werken we de komende periode aan het ZonMw onderzoekstraject ‘De specialist dichterbij’. Dit actiegerichte onderzoek vindt de komende twee jaar plaats, waarbij de deelresultaten worden besproken met zorgprofessionals, managers, onderzoekers en gemeenten.

Met elkaar leveren we belangrijke puzzelstukken om de zorg van morgen te verbeteren. Herstellen van de relatie met mensen die voor jongeren belangrijk zijn, is daarbij essentieel

We vergelijken in het onderzoek onze intensieve ambulante teams met de integrale specialistische teams in de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland. In onze regio’s zijn deze teams enorm in ontwikkeling. Zo bestaat er sinds anderhalf jaar het team InVerbinding. InVerbinding richt zich op jongeren die al langere tijd met verschillende problemen kampen en waarbij de hulpverlening nog onvoldoende effect heeft. Bij deze jongeren zien we vaak dat mensen uit hun eigen netwerk op afstand zijn geraakt.

Om deze jongeren te helpen wordt er geïnvesteerd in de betrokkenheid van zijn of haar netwerk. De werkwijze van dit team kenmerkt zich door de ondersteuning van Jouw eigen Ingebrachte Mentor (JIM). JIM is een vertrouwenspersoon die de jongere zelf kiest en samenwerkt met de zorg. Welke hulp wij vanuit InVerbinding precies bieden, is afhankelijk van de situatie en persoonlijke behoeften van de jongeren (mogelijkheden zijn LVB, GGZ en Jeugd en Opvoedhulp). Nu al zien we dat de opstart van het onderzoek ‘De specialist dichterbij’ ons helpt om te reflecteren op de inzet die wij leveren.

Om te leren is het belangrijk dat de lessen ook geleerd worden op het juiste niveau. Op casusniveau is van belang dat professionals, ouders en kinderen evalueren en ervaringen delen. Het is waardevol dat de Werkplaats SAMEN steeds vaker ook ouders en kinderen uitnodigt. Hun ervaringen dragen bij aan het aanscherpen van onze handelingswijze. Daarnaast is het van belang dat we de geleerde lessen doorvertalen naar een samenwerking tussen de verschillende organisaties.

De afgelopen jaren is de werkplaats uitgebreid en zijn zowel beleid, praktijk, onderzoek, onderwijs en gezinnen vertegenwoordigd. Ook heeft de werkplaats meer richting gekregen door kennis en expertise te koppelen. De kennisvragen zijn gebundeld binnen vier leerkringen: Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen, Integraal werken en Leren & implementeren. Deze mooie ontwikkeling maakt me vooral benieuwd naar wat we in de toekomst nog allemaal van elkaar kunnen leren.

Ik hoop dat dit e-magazine u zal verrassen en wens u veel leesplezier toe!