Loading...
Artikelen
COVID-19KennisinstitutenLeren & implementeren

Onderzoek in coronatijd l Hoe TNO dat doet

Leestijd: 2 minuten

COVID-19 heeft een grote impact op onze maatschappij. Dit betekent ook voor de leden van SAMEN een andere manier van werken en dat vraagstukken anders worden opgepakt. Lees dit interview met Symone Detmar over wat TNO doet om de negatieve effecten te beperken.

Verandering in het dagelijkse werk

Symone Detmar: ‘Doordat ik zelf in Leiden woon, kan ik nog regelmatig naar ons kantoor, dat vind ik prettig. Daar tref ik hooguit drie andere collega’s op onze afdeling wat in het begin wel wennen was.’ Volgens Symone vraagt deze tijd om niet alleen als medewerker maar ook als organisatie flexibel te zijn. ‘Zo kunnen we ad hoc inspelen op problemen in de zorg voor jeugd.’ Hiermee kunnen organisaties een bijdrage leveren aan het beperken van de negatieve effecten van deze coronaperiode.

Extra investering

TNO heeft medewerkers opgeroepen ideeën die binnen één of twee maanden effecten van de crisis proberen te verzachten in te dienen. Voor deze kort-cyclische innovatieprojecten is snel een eigen financieringsbudget vrijgemaakt van 1 miljoen euro. Een van de ideeën betrof het stimuleren van mensen zich te houden aan de maatregelen. Door de afdeling Child Health, waar Symone Detmar Principal advisor is, is onderzocht welke aanpak het beste werkt bij jongeren.

Ondersteuning preventieve zorg

Daarnaast is door TNO met partners uit de jeugdgezondheidszorg en NCJ gekeken hoe de preventieve zorg op afstand ondersteund kan worden. Symone: ‘Hierop hebben TNO en GGD HM in no-time een do it yourself vragenlijst met video’s voor de JGZ beschikbaar gesteld.’ Met deze video’s en bijbehorende vragenlijst bekijken ouders voorafgaand aan een consult de ontwikkeling van het kind. Dit dient als input voor het daaropvolgende gesprek met de jeugdarts- of verpleegkundige. Zo wordt de ontwikkeling van kinderen blijvend gemonitord.

Wat kun je als ouder voor je kind doen deze periode? Hoe organiseer je je gezinsleven? Hoe zorg je voor een goede thuiswerkplek? Voor deze vragen van ouders heeft TNO in samenwerking met onder andere Pro Parents, IMH Nederland en Argo GGZ een tipsheet ontwikkeld. Deze tipsheet maakt onderdeel uit van de themapagina van het NJi voor het omgaan met de gevolgen van het coronavirus.

Een andere vraag die binnenkwam was hoe groepszorg kan worden ingericht deze periode. ‘Met Centering pregnancy vindt, naast medische controles, uitwisseling plaats van kennis en ervaring tussen vrouwen. Om deze uitwisseling op afstand te kunnen faciliteren, zijn systemen voor verloskundigen snel beschikbaar gemaakt. Ook is er voor coronagerichte vragen en stress speciale aandacht. De eerste pilots zijn inmiddels gestart.’

Lees ook de interviews met lector Rob Gilsing over onderzoek in coronatijd bij De Haagse Hogeschool, directeur patiëntzorg Curium-LUMC Robert Vermeiren over de effecten op de jeugdzorg en met faculteitsdirecteur Astrid Scholten over het onderwijs op de Hogeschool Leiden.