Loading...
Artikelen
COVID-19HogescholenNormaliseren

Onderzoek in coronatijd l Hoe De Haagse Hogeschool dat doet

Leestijd: 3 minuten

22 juli, de Haagse Hogeschool ligt er verlaten bij. Collegezalen zijn leeg, het is stil in het gebouw. Normaal gesproken is het lastig je dat voor te stellen. Maar nu, tijdens de zomervakantie, is de hogeschool nagenoeg leeg. Een goed decor voor een gesprek met lector Jeugdhulp in Transformatie Rob Gilsing over de impact van de coronamaatregelen op onderzoek door het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie.

Hulp aan gemeenten en jeugdhulpinstellingen

Kort na de afkondiging van de maatregelen vond er een reeds geplande bijeenkomst met (docent)onderzoekers van het lectoraat plaats. ‘Tijdens die bijeenkomst concludeerden we dat de maatregelen grote gevolgen zouden hebben voor onze lopende onderzoeken. We verwachtten dat we het minder druk zouden krijgen’, aldus Rob Gilsing. Vandaar dat de docentonderzoekers besloten hulp te bieden aan de gemeenten en jeugdhulpinstellingen die deel uitmaken van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden.

Op het aanbod van het lectoraat te helpen hebben enkele organisaties positief gereageerd, waaronder Stichting Jeugdformaat. Met hen en andere partijen heeft het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden een enquête uitgezet onder jeugdprofessionals. Zij zijn bevraagd op hun ervaringen in coronatijd (Professional Ervaringsonderzoek). Ook denken onderzoekers van het lectoraat mee over de mogelijkheden van een voorspelmodel voor de hulp die een jeugdige en/ of het gezin nodig gaat hebben. ‘Zeker in crisistijd kan een dergelijk model van grote toegevoegde waarde zijn doordat je al op de eventueel benodigde hulp hebt kunnen anticiperen. Het verkleint bovendien de kans dat kinderen uit zicht raken.’

Tijd voor onderzoek

‘Alleen was de inschatting dat we het rustiger zouden krijgen niet helemaal juist.’ Sterker nog, die eerste periode van thuiswerken hebben Rob en de andere onderzoekers van het lectoraat het extra druk gehad. Hij denkt zelf dat het deels komt door het wennen aan de digitale middelen. Bovendien bleek de inschatting onjuist dat we het met de onderzoeken minder druk zouden krijgen. ‘In tegenstelling tot wat we dachten ‘gezellig, samen thuis aan het werk’, hebben mijn partner en ik elkaar de eerste dagen niet gezien totdat we aan het einde van de dag samen aan tafel zaten’, bekent Rob met enige verbazing.

De inschatting dat de (docent)onderzoekers tijd over zouden houden is dus niet uitgekomen. De meeste onderzoeken die al liepen, konden toch redelijk doorgaan. Wel is de start van het onderzoek ‘Rondom het kind’ – naar het verbeteren van de samenwerking tussen jeugdhulp en passend onderwijs – uitgesteld door de maatregelen en het tijdelijk op slot gaan van het onderwijs. Naar verwachting start dit onderzoek nu in het nieuwe schooljaar.

In de regio Haaglanden doet het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie onderzoek naar ervaringen van professionals rond het transformatiedoel ‘Ruimte voor professionals’. Voor de eerste ronde werden professionals gevraagd naar de effecten van de coronamaatregelen op de door hen ervaren ruimte. Daaruit blijkt dat een flink deel denkt dat ze cliënten nu minder goed kunnen helpen dan voor de crisis. Dat is reden tot zorg. Na de zomer volgt een beknopt rapport met de resultaten van het onderzoek.

Digitaal sociaal

‘Het is belangrijk om tijdens online besprekingen ruimte te nemen voor het sociale. Vooral in het begin was daar weinig oog voor waardoor het contact, ook met collega’s die je normaal gesproken dagelijks zag, zakelijker dan anders was’, signaleert Rob. Rob verzorgde recent een masterclass voor derdejaars PABO-studenten en vond dat lastig. ‘Je zit voor een scherm, en je hebt geen idee of dat wat je zegt aankomt, je krijgt geen feedback anders dan de initialen van de aanwezigen in je scherm.’ Petje af dus voor al die docenten die de omslag naar digitaal onderwijs snel hebben gemaakt.

Van de start van de nieuwe minor Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen* in het schooljaar 20-21 had Rob graag iets feestelijks gemaakt. Doordat digitaal gestart wordt, verwacht Rob dat het een minder feestelijke ervaring zal zijn dan hij voor ogen had. Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met gemeente Den Haag, jeugdhulporganisaties en docenten en was met 75 inschrijvingen snel vol. Het is de wens om de minor in de toekomst open te stellen voor externe studenten en voor jeugdprofessionals.

* In het artikel Gezinnen met complexe problemen beter geholpen in dit magazine vertellen ontwikkelaars Cora Bartelink en Marion van de Sande meer over de nieuwe minor Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen

Over jeugdzorg tijdens corona bij Curium-LUMC spraken we Robert Vermeiren. Lees hier het interview met Astrid Scholten over hoe Hogeschool Leiden omgaat met de coronamaatregelen. Symone Detmar vertelt over wat TNO doet om de negatieve effecten van de maatregelen tot een minimum te beperken.