Loading...
Artikelen
Kwetsbare gezinnenRegionale en landelijke structuur

NJi en SAMEN vullen elkaar aan

Leestijd: 3 minuten

Met het NJi was al contact, maar de komende 4 jaar wordt de samenwerking met SAMEN geïntensiveerd. Afke Donker en Els Mourits van het NJi leggen uit waarom dat een goed idee is.

Waarom sluit het NJi zich aan bij SAMEN?

Els Mourits: ‘Onze taak als NJi is kennis verzamelen, verrijken, duiden en beschikbaar stellen op landelijk niveau. Regionale kennis ontsluiten past daar dus goed bij. Ook in ons project specialistische jeugdhulp onderzoeken we hoe kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudige en complexe problemen passende en samenhangende hulp kunnen krijgen. Dat sluit mooi aan bij de visie van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van SAMEN.’

We voorkomen eilandjes met losse kennis

Afke Donker: ‘Ook wij putten uit de drie kennisbronnen praktijk, ervaring en wetenschap. Het is mooi dat deze partijen, met beleid erbij, bij SAMEN echt gezamenlijk optrekken.’
Els: ‘Eerder werkten NJi en SAMEN al met elkaar, maar nu is duidelijker hoe belangrijk we die verbinding allebei vinden.’

Wat is de meerwaarde van het NJi daarbij?

Afke: ‘Wij koppelen ambassadeurs van het NJi aan de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, waaronder dus SAMEN. Zo willen we als NJi voorkomen dat we in Nederland allemaal eilandjes met losse kennis krijgen. Als we al die regionale kennis integreren, wordt het als geheel nuttig voor iedereen betrokken bij jeugd in Nederland.’

Els: ‘We zijn een onafhankelijk kennisinstituut. Die positie moet wel helder blijven. Zo staan we ook tegenover de werkplaatsen in Nederland: ze zijn voor het NJi allemaal even belangrijk. Voor SAMEN kunnen wij de spin in het web zijn en bijvoorbeeld kennis en ervaring uit andere leernetwerken, zowel regionaal als landelijk, delen met de leernetwerken van SAMEN.’

Passen de thema’s van SAMEN bij de visie van het NJi?

Afke: ‘De thema’s waarmee SAMEN aan het werk is, zijn ook de dilemma’s waarin wij ons graag verdiepen. SAMEN heeft zich als opdracht gesteld om antwoorden te zoeken die passen bij de regio. Wij brengen graag onze bestaande kennis in en nemen de kennis en ervaring vanuit SAMEN weer op in ons kennisbestand. We kunnen elkaar dus aanvullen.’

Els: ‘Leren optimaliseren, ondersteuning bieden bij complexe vraagstukken en exploreren van verschillende aanpakken – daar staat SAMEN voor en het is de ambitie van het NJi.’

Wat is lastig?

Afke: ‘Tijd vinden om feeling te houden met alle leernetwerken in Nederland.’
Els: ‘Het leernetwerk als vorm om te innoveren, is in opkomst. Geweldig dat op steeds meer plekken gewerkt wordt aan duurzame verandering in samenspraak met alle partners. Wel moet je een leernetwerk goed leiden, want het is zonde als het blijft bij kennis en informatie uitwisselen. Leernetwerken moeten echt innovatie voor de praktijk opleveren.’

Afke: ‘Op zich is dat bij SAMEN goed geborgd, juist doordat al die partijen betrokken zijn. De bedoeling blijft zo helder en er is een drive om voortgang te houden.’

Wat hebben jullie aan SAMEN?

Els: ‘Het helpt ons aan actuele kennis van regionale ontwikkelingen en innovaties. En de samenstelling van mensen uit verschillende domeinen en met verschillende functies móet wel rijke kennis opleveren.’

Hoe voorkom je dat samenwerken vooral veel praten wordt?

Afke: ‘Dat is een deel van ons werk! Je moet op de hoogte blijven en elkaar op de hoogte stellen.’
Els: ‘Als projectleider is het ook mijn taak om te zorgen dat mensen niet langs elkaar heen werken of elkaar telkens moeten bijpraten. Dus zijn sleutelfiguren van belang die in verschillende netwerken deelnemen en zo voor verbinding zorgen.’

Wat hoop je de komende vier jaar samen te bereiken?

Els: ‘Dat de praktijk echt iets gaat merken van de samenwerking, door innovatieve werkwijzen waar iedereen bij gebaat is. En dat liefst in heel Nederland.’