Loading...
Artikelen
KennisinstitutenKwetsbare gezinnen

Kijk in de praktijk

Leestijd: 2 minuten

Remy Vink is nieuwsgierig van aard en wil dan ook een goed beeld van de praktijk waarvoor ze onderzoek doet. Dit doet ze bijvoorbeeld door mee te lopen in de praktijk.

Een van de adviezen die Remy geeft is om eens mee te lopen met een praktijkprofessional (zie ook het interview met ZonMw over het project Luid en duidelijk: de stem van de jeugdige in de keten). Ook echt goed doorvragen is belangrijk, ‘het naadje van de kous willen weten’ noemt Remy dat.

Het naadje van de kous willen weten

Als voorbeeld noemt Remy dat voor dit project kinderen en jongeren via Veilig Thuis moesten worden geworven. ‘In onze opzet hadden we eerst bedacht dat de gedragswetenschappers dit zouden doen. Toen bleek dat niet alle kinderen door een gedragswetenschapper worden gezien.’ Bij Veilig Thuis wordt gewerkt in teams van maatschappelijk werkenden en gedragswetenschappers.

De maatschappelijk werkenden spreken de ouders en aan de hand daarvan wordt bepaald of het kind ook de gedragswetenschapper komt te spreken. Dit laat volgens Remy goed het belang van doorvragen zien. ‘We hebben het toen anders ingericht en de werving eerst via de maatschappelijk werkenden laten verlopen en daarna de gedragswetenschapper het kind laten vragen.’

Desondanks blijkt het niet gemakkelijk om kinderen en jongeren (en hun ouders) te vinden die deel willen nemen aan de pilot. Het projectteam vermoedt dat dit (deels) komt doordat de mogelijkheid van een onafhankelijke steunfiguur onbekend is. Dat is in Engeland, met de ‘advocacy services’ wel anders. Daar bestaat een landelijk dekkend netwerk van betaalde onafhankelijke professionele belangenbehartigers/ steunfiguren voor jeugdigen. Met het netwerk ervaringsdeskundigheid van SAMEN beoogt de werkplaats dit op regionaal niveau te bereiken.

De mening van jongeren is erg waardevol

Aansluiting met gezinnen

Door in de praktijk mee te lopen en te ervaren, kun je ook beter aansluiten op de belevingswereld van je doelgroep. De gesprekken die Remy had met ervaringsdeskundigen in het kader van het project Luid en Duidelijk vond ze erg waardevol. Bijzonder was het hoe openhartig enkelen over hun ervaringen vertelden.

‘We waren ervan doordrongen dat de mening van jongeren erg waardevol is.’ Tegelijkertijd is het onmogelijk alle ervaringsdeskundigen te spreken. Dat ervaart Remy als een dilemma: ‘Hoe zwaar laat je de ervaringen van het relatief kleine deel dat je spreekt wegen?’