Loading...
Artikelen
COVID-19Integraal werkenPraktijkinstellingen

Jeugdzorg in coronatijd l Hoe Curium-LUMC dat doet

Leestijd: 3 minuten

COVID-19 heeft een grote impact op onze maatschappij. Ook Curium-LUMC ziet zich in de (continuering van de) zorg voor jeugd gesteld voor verschillende uitdagingen. In dit interview vertelt Robert Vermeiren, directeur Patiëntenzorg en boegbeeld van SAMEN, over hoe Curium-LUMC omgaat met de maatregelen.

Ook bij Curium-LUMC gaat veel digitaal. Afspraken en vergaderingen vinden veelal online plaats, net als gesprekken met gezinnen. De persoonlijke ervaringen van Robert zijn wisselend, zo kun je bijvoorbeeld iets tussendoor doen maar heb je geen echt contact met je gesprekspartner. En dat lijkt de tendens over de gehele linie.

Alle hens aan dek

In maart en april was het bij Curium-LUMC alle hens aan dek. Veel mensen waren ziek, de zorg werd aangepast. Tegelijkertijd heeft Curium de zorg aan de kinderen die dat nodig hadden gecontinueerd. Bewegingsactiviteiten gingen zoveel mogelijk door en ook bleef bezoek, cruciaal voor kinderen, welkom. Uitzondering daarop vormde een groep. Daar was iemand ziek en de groep kreeg de keuze om of bij Curium of thuis in quarantaine te gaan. De zes groepsleden kozen ervoor bij Curium te blijven.

‘Aan het begin van deze crisis waren we er nog niet klaar voor. Er vond dan ook bijna dagelijks crisisoverleg plaats. We hebben inmiddels beter zicht op wat wel en niet online kan. We denken ook nu al na over hoe we de zorg voor jeugd vanaf september/ oktober kunnen inrichten en zijn daarbij uitgegaan van verschillende scenario’s’, aldus Robert. Een van de scenario’s is dat de maatregelen weer strenger worden, mocht er een tweede golf komen. ‘We hebben geleerd meer vooruit te kijken.’

Balans tussen on- en offline

‘Deze periode zijn we goed doorgekomen dankzij de betrokkenheid en flexibiliteit van onze werknemers. Nu, in deze fase, is het belangrijk te kijken hoe we de zorg weer face-2-face kunnen organiseren met inachtneming van de regels.’Interactie is belangrijk voor echt contact, maar een deel kan wel via beeldbellen. ‘We zoeken naar een evenwicht in on- en offline.’

Over online hulpverlening aan kinderen is nog weinig bekend, blijkt uit literatuuronderzoek. Het is dan ook belangrijk hierover snel kennis te ontwikkelen. Twee weken nadat de coronamaatregelen werden ingevoerd, is Curium-LUMC samen met YOUZ een onderzoek gestart naar ‘noodgedwongen telepsychiatrie’. Gedurende twee maanden zijn 3500 behandelaars van instellingen in heel Nederland gevraagd naar hun ervaringen met telepsychiatrie. Daaruit blijkt dat de ervaringen van de behandelaren erg wisselend zijn, een deel is positief en een deel negatief.

‘We hebben nog veel te leren’, zegt Robert naar aanleiding van de voorlopige resultaten van het onderzoek onder behandelaren en op basis van zijn eigen ervaringen. De volgende stap is te onderzoeken wat het effect is van telepsychiatrie op kinderen en ouders. Tot nu toe lijkt het erop dat sommige kinderen er goed op reageren en anderen niet. ‘We willen leren wat randvoorwaarden zijn, wat werkt en wat werkt niet.’ Om dit te onderzoeken heeft Curium-LUMC bij ZonMw binnen het COVID-19 programma een aanvraag ingediend.

Het beeldbellen kent ook praktische aandachtspunten. ‘Het geluid is vaak te scherp. Ook vraagt het veel online aanwezig zijn van ons om meer korte beeldschermpauzes te houden van 5 tot 10 minuten.’ Zelf probeert Robert zich goed te houden aan deze pauzes, om kort de ogen op iets anders te richten.

Blended maatschappij

Robert ziet ook voordelen. Curium-LUMC organiseerde een webinar: volgens hem een krachtig middel om mensen te informeren. Door de chatfunctie wordt het stellen van vragen laagdrempeliger en vindt meer interactie plaats dan bij een bijeenkomst op locatie. Ook nemen meer mensen deel, zelfs mensen die met verlof zijn. In onze ervaringen deze periode met online werken, ziet Robert een beweging naar een meer blended maatschappij. Robert verwacht dat we ook na deze crisis kritischer zijn op wat we wel en niet doen en of we dat on- of offline doen.

Voorkom (tijdelijke) sluiting

Voor Curium-LUMC was en is het zoeken naar een balans tussen de maatregelen van het kabinet, die gericht zijn op het voorkomen van de verspreiding van corona, en de zorg voor kinderen. ‘Dat wringt. Zorg voor kinderen en 1,5 meter afstand, dat werkt niet.’ Die balans is erg ingewikkeld. Ook andere instellingen drukt Robert op het hart hier goed over na te denken en zoveel mogelijk de zorg voor jeugd te continueren en (tijdelijke) sluiting van instellingen te voorkomen.

Over onderzoek bij de jeugdzorg tijdens corona spraken we Rob Gilsing. Lees hier het interview met Astrid Scholten over hoe Hogeschool Leiden omgaat met de coronamaatregelen. Symone Detmar vertelt over wat TNO doet om de negatieve effecten van de maatregelen tot een minimum te beperken.