Loading...
Artikelen
Integraal werkenPraktijkinstellingen

7x Zo doe je dat met Gezin aan Zet

Leestijd: 2 minuten

Sabrina Bouman startte als gezinscoach van het CJG Den Haag met Gezin aan Zet als 1 van de 3 jeugdteams. Gezin aan Zet is een manier om veranderingen en werken volgens transformatiedoelen te stimuleren en blijven evalueren. Sabrina is nu teammanager Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning, gemeente Den Haag.

Zo leer je samen

‘Vlak na de transitie vormden we een kersvers jeugdteam. Het actieonderzoek Gezin aan Zet dwong ons om elkaar in sneltreinvaart te leren kennen én we kregen er gelegenheid toe. De openheid om te durven vragen naar elkaars visie, die kennen en uitspreken zonder oordeel, zorgt dat je als team beter meedenkt met elkaar. En dat komt het gezin ten goede.’

Zo werk je samen

‘Om samen iets van de grond te trekken, heb je iemand nodig die het voortouw neemt. Met de onderzoeker erbij ontkom je er niet aan om aan de slag te blijven met hoe je reflectie en evaluatie een plek geeft in je werkwijze. Plan daarvoor ook specifiek tijd in, naast de teamvergaderingen.’

Alles moet op tafel kunnen komen

Zo onderzoek je samen

‘Alles moet op tafel kunnen komen, er mag open gediscussieerd worden en altijd mag je om hulp vragen. Elkaar écht leren kennen is nodig om die ruimte te voelen.’

Zo levert actieonderzoek iets op

‘Met verschillende partijen onderzoek doen zorgt voor betere samenwerking, op alle vlakken, en voor helderheid over elkaars verwachtingen, vanuit ieders invalshoek.’

Zo ga je verder

‘Je hebt een ambassadeur nodig, want voor je het weet laat je je door de waan van de dag meeslepen. Plan reflectie en evaluatie als vast onderdeel in en neem het op in jaarplannen. Zo zorg je dat er aandacht voor blijft.’

Niet meer nodig zijn

Zo is Gezin aan Zet van meerwaarde

‘Het helpt om kritische vragen te stellen over professioneel handelen, zonder dat het gelijk een uiting is van wantrouwen in de kennis en kunde van de ander. Zulke open vragen stellen moet een automatisme worden: “Draag je nog bij aan de eigen kracht en normaliseren bij dit gezin? Hoe werken we aan ‘niet meer nodig zijn straks?” Die vragen stel je jezelf, je teamleden, ketenpartners, het gezin. Gaaf dat we daarvoor nu een digitale tool beschikbaar hebben. Nu nog zorgen dat ook degenen die niet nauw betrokken waren bij het onderzoek, de tool systematisch gebruiken.’

Ik ben me bewuster van mijn eigen handelen

Zo heb je er persoonlijk iets aan

‘Ik ben me bewuster van mijn eigen handelen en de invloed daarvan op het langetermijndoel. Als teammanager helpt die reflectie mij om te evalueren of ik mijn medewerkers genoeg steun, loslaat en vertrouw.’

Lees ook het interview over Gezin aan Zet met Laura Nooteboom