Loading...
Artikelen
GemeentenLeren & implementeren

7 x 1Gezin,1Plan

Leestijd: 2 minuten

1Gezin1Plan bevordert integrale samenwerking – mits je de methodiek goed invoert. Petra de Jong en Martijn Steijsel jaagden het gebruik van 1Gezin1Plan aan. In 7 steekwoorden vertellen ze hoe.

Tegelijk

Petra de Jong: ‘TNO-onderzoekers Paul Kocken en Noortje Pannebakker onderzochten vanuit SAMEN de effectiviteit van 1Gezin1Plan (1G1P) bij multiprobleemgezinnen in Den Haag en Hollands Midden; terwijl wij in Hollands Midden bezig waren met het invoeren van de werkwijze. Frappant dat het onderzoek conclusies trok die wij op dat moment precies zo in de praktijk tegenkwamen!’

Implementeren is een werkwoord

Lastig

Petra: ‘Samenwerken als professionals en met gezinnen is lastig, net als regievoeren. Ook een nieuwe werkwijze invoeren is niet eenvoudig. De kracht van 1G1P is dat je precies weet wie wat doet, waarom en met wie. Je betrekt een specialist waar nodig, terwijl je met het gezin de hele tijd in de gaten houdt of de hulp nog allemaal goed loopt. Uit SAMEN-onderzoek blijkt dat 1G1P beter wordt uitgevoerd als professionals zich beter toegerust voelen (selfefficacy). Wij merkten dat ook in de praktijk en hebben intensief ingezet op gezamenlijke scholing voor professionals.’

Werkwoord

Martijn: ‘Maar let op, integraal werken is een werkwoord. Net als implementeren: ook het goed invoeren van een werkwijze als 1G1P vraagt blijvend aandacht – als gemeente is het je wettelijke plicht om te zorgen dat professionals het juiste kunnen doen voor je burgers.’

Werelden van onderzoek, praktijk én gemeenten meer samen laten komen

Beter

Petra: ‘1G1P regionaal inzetten zoals we in Hollands Midden doen, werkt beter dan per wijkteam, bleek eveneens uit het SAMEN-onderzoek.’

Martijn: ‘Logisch eigenlijk, want bij multiprobleemgezinnen is vaak betrokkenheid van specialistische zorg nodig, jeugdbescherming of Veilig Thuis. Dat zijn bovenregionaal werkende organisaties. De GGD in Hollands Midden coördineert de scholing van 1G1P – ook handiger om dat regionaal te regelen. Zo weten we bovendien als gemeenten welke zorgaanbieders meedoen.’

Randvoorwaarden

Martijn: ‘Door gezamenlijk dezelfde werkwijze te gebruiken, weten alle betrokken partijen onder welke randvoorwaarden je werkt, bijvoorbeeld rond privacy. Zo weet iedereen wie welke informatie deelt.’

Nieuwsgierig

Petra: ‘We weten in Hollands Midden hoeveel partijen zijn geschoold in de werkwijze 1G1P. Maar wat is de kwaliteit van hoe professionals en gezinnen ermee werken? Vanuit SAMEN is onderzocht wat 1G1P belemmert en bevordert. Intussen zijn we een jaar of twee verder. Nu zou ik willen weten welke slagen wij in de tussentijd hebben gemaakt en wat we nog verder kunnen verbeteren. Daarin zie ik kansen in de samenwerking met SAMEN.’

Toekomst

Petra: ‘Komende tijd zou ik de werelden tussen onderzoek, praktijk én gemeenten meer samen willen laten komen en benutten om 1G1P verder te ontwikkelen en invoeren. SAMEN zou daarin een rol als aanjager en koppelaar kunnen hebben.’